Naloge za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom je pripravila skupina za IND predmeta Zgodovina.

Vodja skupine: dr. Vilma Brodnik, Zavod RS za šolstvo

  • Boštjan Kernc, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • Dejan Kramžar, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
  • Mag. Ana Marija Blažič, Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Mojca Dobravec.