Zgodovina je na nacionalnem preverjanju znanja tretji izbirni predmet po izboru MIZŠ, ki ga učenci opravljajo na eni ravni zahtevnosti. Izpitna pola je skupna za občo in narodno zgodovino, učenci jo rešujejo 60 minut.

Znanje zgodovine na nacionalnem preverjanju znanja se nanaša na tri področja:

Področje/taksonomska stopnjaDelež v preizkusu
I. znanje in poznavanje30 %
II. razumevanje in uporaba35 %
III. samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija in vrednotenje35 %

Podrobnejše informacije o nacionalnem preverjanju znanja iz zgodovine najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra na povezavi tukaj. Tu najdete tudi informacije o izvedbi NPZ iz zgodovine za tekoče leto ter stare izpitne pole, ki ne predstavljajo več izpitne tajnosti, učencem pa so v pomoč pri preverjanju znanja.